Podatność CVE-2019-3929


Publikacja: 2019-04-30   Modyfikacja: 2019-05-01

Opis:
The Crestron AM-100 firmware 1.6.0.2, Crestron AM-101 firmware 2.7.0.1, Barco wePresent WiPG-1000P firmware 2.3.0.10, Barco wePresent WiPG-1600W before firmware 2.4.1.19, Extron ShareLink 200/250 firmware 2.0.3.4, Teq AV IT WIPS710 firmware 1.1.0.7, SHARP PN-L703WA firmware 1.4.2.3, Optoma WPS-Pro firmware 1.0.0.5, Blackbox HD WPS firmware 1.0.0.5, InFocus LiteShow3 firmware 1.0.16, and InFocus LiteShow4 2.0.0.7 are vulnerable to command injection via the file_transfer.cgi HTTP endpoint. A remote, unauthenticated attacker can use this vulnerability to execute operating system commands as root.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Barco/AWIND OEM Presentation Platform Unauthenticated Remote Command Injection
Jacob Baines
04.05.2019

Typ:

CWE-77

(Improper Neutralization of Special Elements used in a Command ('Command Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Teqavit -> Wips710 firmware 
Sharp -> Pn-l703wa firmware 
Optoma -> Wps-pro firmware 
Infocus -> Liteshow3 firmware 
Infocus -> Liteshow4 firmware 
Extron -> Sharelink 200 firmware 
Extron -> Sharelink 250 firmware 
Crestron -> Am-100 firmware 
Crestron -> Am-101 firmware 
Blackbox -> Hd wireless presentation system firmware 
Barco -> Wepresent wipg-1000p firmware 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/152715/Barco-AWIND-OEM-Presentation-Platform-Unauthenticated-Remote-Command-Injection.html
https://www.exploit-db.com/exploits/46786/
https://www.tenable.com/security/research/tra-2019-20

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top