Podatność CVE-2019-3949


Publikacja: 2019-07-09

Opis:
Arlo Basestation firmware 1.12.0.1_27940 and prior firmware contain a networking misconfiguration that allows access to restricted network interfaces. This could allow an attacker to upload or download arbitrary files and possibly execute malicious code on the device.

Typ:

CWE-16

(Configuration)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy

 Referencje:
https://kb.arlo.com/000062274/Security-Advisory-for-Networking-Misconfiguration-and-Insufficient-UART-Protection-Mechanisms

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top