Podatność CVE-2019-4101


Publikacja: 2019-07-01

Opis:
IBM DB2 for Linux, UNIX and Windows (includes DB2 Connect Server) 10.1, 10.5, and 11.1 is vulnerable to a denial of service. Users that have both EXECUTE on PD_GET_DIAG_HIST and access to the diagnostic directory on the DB2 server can cause the instance to crash. IBM X-Force ID: 158091.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
IBM -> DB2 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/109021
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/158091
https://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=ibm10880741

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top