Podatność CVE-2019-4322


Publikacja: 2019-07-01

Opis:
IBM DB2 for Linux, UNIX and Windows (includes DB2 Connect Server) 9.7, 10.1, 10.5, and 11.1 is vulnerable to a buffer overflow, which could allow an authenticated local attacker to execute arbitrary code on the system as root. IBM X-Force ID: 161202.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
IBM -> DB2 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/109002
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/161202
https://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=ibm10884444

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top