Podatność CVE-2019-4391


Publikacja: 2020-04-07

Opis:
HCL AppScan Standard is vulnerable to XML External Entity Injection (XXE) attack when processing XML data

Typ:

CWE-611

(Information Exposure Through XML External Entity Reference)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Częściowy
Affected software
Hcltech -> Appscan 

 Referencje:
https://support.hcltechsw.com/csm?id=kb_article&sysparm_article=KB0077917

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top