Podatność CVE-2019-4422


Publikacja: 2019-10-03

Opis:
IBM Security Guardium 9.0, 9.5, and 10.6 are vulnerable to a privilege escalation which could allow an authenticated user to change the accessmgr password. IBM X-Force ID: 162768.

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
IBM -> Security guardium 

 Referencje:
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/162768
https://supportcontent.ibm.com/support/pages/node/957491

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top