Podatność CVE-2019-5300


Publikacja: 2019-06-04

Opis:
There is a digital signature verification bypass vulnerability in AR1200, AR1200-S, AR150, AR160, AR200, AR2200, AR2200-S, AR3200, SRG1300, SRG2300 and SRG3300 Huawei routers. The vulnerability is due to the affected software improperly verifying digital signatures for the software image in the affected device. A local attacker with high privilege may exploit the vulnerability to bypass integrity checks for software images and install a malicious software image on the affected device.

Typ:

CWE-347

(Improper Verification of Cryptographic Signature)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Huawei -> Ar1200-s firmware 
Huawei -> Ar1200 firmware 
Huawei -> Ar150 firmware 
Huawei -> Ar160 firmware 
Huawei -> Ar200 firmware 
Huawei -> Ar2200 firmware 
Huawei -> Ar2200s firmware 
Huawei -> Ar3200 firmware 
Huawei -> Srg1300 firmware 
Huawei -> Srg2300 firmware 
Huawei -> Srg3300 firmware 

 Referencje:
https://www.huawei.com/en/psirt/security-advisories/huawei-sa-20190320-01-ar-en

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top