Podatność CVE-2019-5502


Publikacja: 2019-08-05

Opis:
SMB in Data ONTAP operating in 7-Mode versions prior to 8.2.5P3 has weak cryptography which when exploited could lead to information disclosure or addition or modification of data.

Typ:

CWE-310

(Cryptographic Issues)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Netapp -> Data ontap 

 Referencje:
https://security.netapp.com/advisory/ntap-20190802-0002/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top