Podatność CVE-2019-5525


Publikacja: 2019-06-06

Opis:
VMware Workstation (15.x before 15.1.0) contains a use-after-free vulnerability in the Advanced Linux Sound Architecture (ALSA) backend. A malicious user with normal user privileges on the guest machine may exploit this issue in conjunction with other issues to execute code on the Linux host where Workstation is installed.

Typ:

CWE-416

(Use After Free)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Vmware -> Workstation 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/108674
https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2019-0009.html

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top