Podatność CVE-2019-5594


Publikacja: 2019-08-23   Modyfikacja: 2019-08-24

Opis:
An Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ("Cross-site Scripting") in Fortinet FortiNAC 8.3.0 to 8.3.6 and 8.5.0 admin webUI may allow an unauthenticated attacker to perform a reflected XSS attack via the search field in the webUI.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Fortinet -> Fortinac 

 Referencje:
https://fortiguard.com/advisory/FG-IR-19-140

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top