Podatność CVE-2019-5700


Publikacja: 2019-10-09   Modyfikacja: 2019-10-10

Opis:
NVIDIA Shield TV Experience prior to v8.0.1, NVIDIA Tegra software contains a vulnerability in the bootloader, where it does not validate the fields of the boot image, which may lead to code execution, denial of service, escalation of privileges, and information disclosure.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Nvidia -> Shield experience 

 Referencje:
https://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/4875

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top