Podatność CVE-2019-5887


Publikacja: 2019-01-10

Opis:
An issue was discovered in ShopXO 1.2.0. In the UnlinkDir method of the FileUtil.php file, the input parameters are not checked, resulting in input mishandling by the rmdir method. Attackers can delete arbitrary files by using "../" directory traversal.

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Częściowy
Affected software
Shopxo -> Shopxo 

 Referencje:
https://github.com/gongfuxiang/shopxo/issues/2

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top