Podatność CVE-2019-6019


Publikacja: 2019-12-26

Opis:
Untrusted search path vulnerability in STAMP Workbench installer all versions allows an attacker to gain privileges via a Trojan horse DLL in an unspecified directory.

Typ:

CWE-426

(Untrusted Search Path)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
IPA -> Stamp workbench 

 Referencje:
http://jvn.jp/en/jp/JVN19386781/index.html
https://www.ipa.go.jp/ikc/info/20191126.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top