Podatność CVE-2019-6128


Publikacja: 2019-01-11

Opis:
The TIFFFdOpen function in tif_unix.c in LibTIFF 4.0.10 has a memory leak, as demonstrated by pal2rgb.

Typ:

CWE-399

(Resource Management Errors)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Opensuse -> LEAP 
Libtiff -> Libtiff 
Canonical -> Ubuntu linux 

 Referencje:
http://bugzilla.maptools.org/show_bug.cgi?id=2836
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-04/msg00041.html
https://gitlab.com/libtiff/libtiff/commit/0c74a9f49b8d7a36b17b54a7428b3526d20f88a8
https://usn.ubuntu.com/3906-1/
https://usn.ubuntu.com/3906-2/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top