Podatność CVE-2019-6458


Publikacja: 2019-01-16

Opis:
An issue was discovered in GNU Recutils 1.8. There is a memory leak in rec_buf_new in rec-buf.c when called from rec_parse_rset in rec-parser.c in librec.a.

Typ:

CWE-399

(Resource Management Errors)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
GNU -> Recutils 

 Referencje:
https://github.com/TeamSeri0us/pocs/tree/master/recutils

Copyright 2024, cxsecurity.com

 

Back to Top