Podatność CVE-2019-6485


Publikacja: 2019-02-22   Modyfikacja: 2019-02-23

Opis:
Citrix NetScaler Gateway 12.1 before build 50.31, 12.0 before build 60.9, 11.1 before build 60.14, 11.0 before build 72.17, and 10.5 before build 69.5 and Application Delivery Controller (ADC) 12.1 before build 50.31, 12.0 before build 60.9, 11.1 before build 60.14, 11.0 before build 72.17, and 10.5 before build 69.5 allow remote attackers to obtain sensitive plaintext information because of a TLS Padding Oracle Vulnerability when CBC-based cipher suites are enabled.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Citrix -> Netscaler application delivery controller firmware 
Citrix -> Netscaler gateway firmware 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/106783
https://github.com/RUB-NDS/TLS-Padding-Oracles
https://support.citrix.com/article/CTX240139

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top