Podatność CVE-2019-6522


Publikacja: 2019-03-05   Modyfikacja: 2019-03-06

Opis:
Moxa IKS and EDS fails to properly check array bounds which may allow an attacker to read device memory on arbitrary addresses, and may allow an attacker to retrieve sensitive data or cause device reboot.

Typ:

CWE-125

(Out-of-bounds Read)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
8.5/10
7.8/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Pełny
Affected software
MOXA -> Eds-405a firmware 
MOXA -> Eds-408a firmware 
MOXA -> Eds-510a firmware 
MOXA -> Iks-g6824a firmware 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/107178
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-19-057-01

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top