Podatność CVE-2019-6541


Publikacja: 2019-02-12   Modyfikacja: 2019-02-13

Opis:
A memory corruption vulnerability has been identified in WECON LeviStudioU version 1.8.56 and prior, which may allow arbitrary code execution. Mat Powell, Ziad Badawi, and Natnael Samson working with Trend Micro's Zero Day Initiative, reported these vulnerabilities to NCCIC.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
We-con -> Levistudiou 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/106861
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-19-036-03

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top