Podatność CVE-2019-6559


Publikacja: 2019-03-05   Modyfikacja: 2019-03-06

Opis:
Moxa IKS and EDS allow remote authenticated users to cause a denial of service via a specially crafted packet, which may cause the switch to crash.

Typ:

CWE-400

(Uncontrolled Resource Consumption ('Resource Exhaustion'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
MOXA -> Eds-405a firmware 
MOXA -> Eds-408a firmware 
MOXA -> Eds-510a firmware 
MOXA -> Iks-g6824a firmware 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/107178
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-19-057-01

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top