Podatność CVE-2019-6563


Publikacja: 2019-03-05   Modyfikacja: 2019-03-06

Opis:
Moxa IKS and EDS generate a predictable cookie calculated with an MD5 hash, allowing an attacker to capture the administrator's password, which could lead to a full compromise of the device.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
MOXA -> Eds-405a firmware 
MOXA -> Eds-408a firmware 
MOXA -> Eds-510a firmware 
MOXA -> Iks-g6824a firmware 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/107178
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-19-057-01

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top