Podatność CVE-2019-6625


Publikacja: 2019-07-03

Opis:
On BIG-IP 14.1.0-14.1.0.5, 14.0.0-14.0.0.4, 13.0.0-13.1.1.4, 12.1.0-12.1.4, and 11.5.1-11.6.4, a reflected cross-site scripting (XSS) vulnerability exists in an undisclosed page of the BIG-IP Traffic Management User Interface (TMUI) also known as the BIG-IP Configuration utility.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
F5 -> Big-ip access policy manager 
F5 -> Big-ip advanced firewall manager 
F5 -> Big-ip analytics 
F5 -> Big-ip application acceleration manager 
F5 -> Big-ip application security manager 
F5 -> Big-ip domain name system 
F5 -> Big-ip edge gateway 
F5 -> Big-ip global traffic manager 
F5 -> Big-ip link controller 
F5 -> Big-ip local traffic manager 
F5 -> Big-ip policy enforcement manager 
F5 -> Big-ip webaccelerator 
F5 -> Big-ip websafe 

 Referencje:
https://support.f5.com/csp/article/K79902360

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top