Podatność CVE-2019-6631


Publikacja: 2019-07-03

Opis:
On BIG-IP 11.5.1-11.6.4, iRules performing HTTP header manipulation may cause an interruption to service when processing traffic handled by a Virtual Server with an associated HTTP profile, in specific circumstances, when the requests do not strictly conform to RFCs.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
F5 -> Big-ip access policy manager 
F5 -> Big-ip advanced firewall manager 
F5 -> Big-ip analytics 
F5 -> Big-ip application acceleration manager 
F5 -> Big-ip application security manager 
F5 -> Big-ip domain name system 
F5 -> Big-ip edge gateway 
F5 -> Big-ip global traffic manager 
F5 -> Big-ip link controller 
F5 -> Big-ip local traffic manager 
F5 -> Big-ip policy enforcement manager 
F5 -> Big-ip webaccelerator 
F5 -> Big-ip websafe 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/109119
https://support.f5.com/csp/article/K19501795

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top