Podatność CVE-2019-6706


Publikacja: 2019-01-23

Opis:
Lua 5.3.5 has a use-after-free in lua_upvaluejoin in lapi.c. For example, a crash outcome might be achieved by an attacker who is able to trigger a debug.upvaluejoin call in which the arguments have certain relationships.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Lua 5.3.5 Use-After-Free
Fady Mohamed Osm...
25.01.2019

Typ:

CWE-416

(Use After Free)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
LUA -> LUA 
Canonical -> Ubuntu linux 

 Referencje:
http://lua.2524044.n2.nabble.com/Bug-Report-Use-after-free-in-debug-upvaluejoin-tc7685506.html
https://usn.ubuntu.com/3941-1/
https://www.exploit-db.com/exploits/46246/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top