Podatność CVE-2019-7081


Publikacja: 2019-05-24

Opis:
Adobe Acrobat and Reader versions 2019.010.20069 and earlier, 2019.010.20069 and earlier, 2017.011.30113 and earlier version, and 2015.006.30464 and earlier have an out-of-bounds read vulnerability. Successful exploitation could lead to information disclosure.

Typ:

CWE-125

(Out-of-bounds Read)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Adobe -> Acrobat 
Adobe -> Acrobat dc 
Adobe -> Acrobat reader 
Adobe -> Acrobat reader dc 

 Referencje:
https://helpx.adobe.com/security/products/acrobat/apsb19-07.html

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top