Podatność CVE-2019-7085


Publikacja: 2019-05-24

Opis:
Adobe Acrobat and Reader versions 2019.010.20069 and earlier, 2019.010.20069 and earlier, 2017.011.30113 and earlier version, and 2015.006.30464 and earlier have a buffer errors vulnerability. Successful exploitation could lead to arbitrary code execution .

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Adobe -> Acrobat 
Adobe -> Acrobat dc 
Adobe -> Acrobat reader 
Adobe -> Acrobat reader dc 

 Referencje:
https://helpx.adobe.com/security/products/acrobat/apsb19-07.html

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top