Podatność CVE-2019-7103


Publikacja: 2019-05-23

Opis:
Adobe Shockwave Player versions 12.3.4.204 and earlier have a memory corruption vulnerability. Successful exploitation could lead to arbitrary code execution.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Adobe -> Shockwave player 

 Referencje:
https://helpx.adobe.com/security/products/shockwave/apsb19-20.html

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top