Podatność CVE-2019-7212


Publikacja: 2019-04-24

Opis:
SmarterTools SmarterMail 16.x before build 6985 has hardcoded secret keys. An unauthenticated attacker could access other users? emails and file attachments. It was also possible to interact with mailing lists.

Typ:

CWE-798

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Smartertools -> Smartermail 

 Referencje:
https://www.nccgroup.trust/uk/our-research/technical-advisory-multiple-vulnerabilities-in-smartermail/
https://www.smartertools.com/smartermail/release-notes/current

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top