Podatność CVE-2019-7269


Publikacja: 2019-07-02

Opis:
Linear eMerge 50P/5000P devices allow Authenticated Command Injection with root Code Execution.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Linear eMerge50P/5000P 4.6.07 Remote Code Execution
Sipke Mellema
13.11.2019

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Nortekcontrol -> Linear emerge 5000p firmware 
Nortekcontrol -> Linear emerge 50p firmware 

 Referencje:
https://applied-risk.com/labs/advisories
https://www.applied-risk.com/resources/ar-2019-006

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top