Podatność CVE-2019-7291


Publikacja: 2020-10-27

Opis:
A denial of service issue was addressed with improved memory handling. This issue is fixed in AirPort Base Station Firmware Update 7.8.1, AirPort Base Station Firmware Update 7.9.1. An attacker in a privileged position may be able to perform a denial of service attack.

Typ:

NVD-CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Apple -> Airport base station firmware 

 Referencje:
https://support.apple.com/en-us/HT210090
https://support.apple.com/en-us/HT210091

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top