Podatność CVE-2019-7304


Publikacja: 2019-04-23

Opis:
Canonical snapd before version 2.37.1 incorrectly performed socket owner validation, allowing an attacker to run arbitrary commands as root. This issue affects: Canonical snapd versions prior to 2.37.1.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Linux Privilege Escalation via snapd (dirty_sock exploit)
Chris Moberly
24.02.2019

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Canonical -> Ubuntu linux 
Canonical -> Snapd 

 Referencje:
https://usn.ubuntu.com/3887-1/
https://www.exploit-db.com/exploits/46361
https://www.exploit-db.com/exploits/46362

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top