Podatność CVE-2019-7358


Publikacja: 2019-04-09   Modyfikacja: 2019-04-10

Opis:
An exploitable heap overflow vulnerability in the DXF-parsing functionality in Autodesk Advance Steel 2018, Autodesk AutoCAD 2018, Autodesk AutoCAD Architecture 2018, Autodesk AutoCAD Electrical 2018, Autodesk AutoCAD Map 3D 2018, Autodesk AutoCAD Mechanical 2018, Autodesk AutoCAD MEP 2018, Autodesk AutoCAD P&ID 2018, Autodesk AutoCAD Plant 3D 2018, Autodesk AutoCAD LT 2018, and Autodesk Civil 3D 2018. A specially crafted DXF file may cause a heap overflow, resulting in code execution.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Autodesk -> Advance steel 
Autodesk -> Autocad 
Autodesk -> Autocad architecture 
Autodesk -> Autocad electrical 
Autodesk -> Autocad lt 
Autodesk -> Autocad map 3d 
Autodesk -> Autocad mechanical 
Autodesk -> Autocad mep 
Autodesk -> Autocad p&id 
Autodesk -> Autocad plant 3d 
Autodesk -> Civil 3d 

 Referencje:
https://www.autodesk.com/trust/security-advisories/adsk-sa-2019-0001

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top