Podatność CVE-2019-7417


Publikacja: 2019-03-21

Opis:
XSS exists in Ericsson Active Library Explorer (ALEX) 14.3 in multiple parameters in the "/cgi-bin/alexserv" servlet, as demonstrated by the DB, FN, fn, or id parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Ericsson Active Library Explorer (ALEX) 14.3 Cross Site Scripting
Rafael Pedrero
11.02.2019

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Ericsson -> Active library explorer 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/151583/Ericsson-Active-Library-Explorer-ALEX-14.3-Cross-Site-Scripting.html
http://seclists.org/fulldisclosure/2019/Feb/27
http://www.ericsson.com

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top