Podatność CVE-2019-7474


Publikacja: 2019-04-02

Opis:
A vulnerability in SonicWall SonicOS and SonicOSv, allow authenticated read-only admin to leave the firewall in an unstable state by downloading certificate with specific extension. This vulnerability affected SonicOS Gen 5 version 5.9.1.10 and earlier, Gen 6 version 6.2.7.3, 6.5.1.3, 6.5.2.2, 6.5.3.1, 6.2.7.8, 6.4.0.0, 6.5.1.8, 6.0.5.3-86o and SonicOSv 6.5.0.2-8v_RC363 (VMWARE), 6.5.0.2.8v_RC367 (AZURE), SonicOSv 6.5.0.2.8v_RC368 (AWS), SonicOSv 6.5.0.2.8v_RC366 (HYPER_V).

Typ:

CWE-284

(Improper Access Control)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Sonicwall -> Sonicos 
Sonicwall -> Sonicosv 

 Referencje:
https://psirt.global.sonicwall.com/vuln-detail/SNWLID-2019-0001

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top