Podatność CVE-2019-7478


Publikacja: 2019-12-31

Opis:
A vulnerability in GMS allow unauthenticated user to SQL injection in Webservice module. This vulnerability affected GMS versions GMS 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.0 and 9.1.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Sonicwall -> Global management system 

 Referencje:
https://psirt.global.sonicwall.com/vuln-detail/SNWLID-2019-0011

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top