Podatność CVE-2019-7479


Publikacja: 2019-12-31

Opis:
A vulnerability in SonicOS allow authenticated read-only admin can elevate permissions to configuration mode. This vulnerability affected SonicOS Gen 5 version 5.9.1.12-4o and earlier, Gen 6 version 6.2.7.4-32n, 6.5.1.4-4n, 6.5.2.3-4n, 6.5.3.3-3n, 6.2.7.10-3n, 6.4.1.0-3n, 6.5.3.3-3n, 6.5.1.9-4n and SonicOSv 6.5.0.2-8v_RC363 (VMWARE), 6.5.0.2.8v_RC367 (AZURE), SonicOSv 6.5.0.2.8v_RC368 (AWS), SonicOSv 6.5.0.2.8v_RC366 (HYPER_V).

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Sonicwall -> Sonicos 
Sonicwall -> Sonicosv 

 Referencje:
https://psirt.global.sonicwall.com/vuln-detail/SNWLID-2019-0012

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top