Podatność CVE-2019-8357


Publikacja: 2019-02-15   Modyfikacja: 2019-02-16

Opis:
An issue was discovered in SoX 14.4.2. lsx_make_lpf in effect_i_dsp.c allows a NULL pointer dereference.

Typ:

CWE-476

(NULL Pointer Dereference)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Sound exchange project -> Sound exchange 
Soundexchange -> Sound exchange 

 Referencje:
https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2019/05/msg00040.html
https://sourceforge.net/p/sox/bugs/318

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top