Podatność CVE-2019-8437


Publikacja: 2019-03-07   Modyfikacja: 2019-03-08

Opis:
njiandan-cms through 2013-05-23 has index.php/admin/user_new CSRF to add an administrator.

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Njiandan-cms project -> Njiandan-cms 

 Referencje:
https://github.com/beyond7176/njiandan-cms/issues/1

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top