Podatność CVE-2019-8572


Publikacja: 2020-10-27

Opis:
A null pointer dereference was addressed with improved input validation. This issue is fixed in AirPort Base Station Firmware Update 7.8.1, AirPort Base Station Firmware Update 7.9.1. A remote attacker may be able to cause arbitrary code execution.

Typ:

CWE-476

(NULL Pointer Dereference)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Apple -> Airport base station firmware 

 Referencje:
https://support.apple.com/en-us/HT210090
https://support.apple.com/en-us/HT210091

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top