Podatność CVE-2019-9533


Publikacja: 2019-10-10   Modyfikacja: 2019-10-11

Opis:
The root password of the Cobham EXPLORER 710 is the same for all versions of firmware up to and including v1.08. This could allow an attacker to reverse-engineer the password from available versions to gain authenticated access to the device.

Typ:

CWE-522

(Insufficiently Protected Credentials)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Cobham -> Explorer 710 firmware 

 Referencje:
https://kb.cert.org/vuls/id/719689/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top