Podatność CVE-2019-9724


Publikacja: 2019-04-24

Opis:
aquaverde Aquarius CMS through 4.3.5 allows Information Exposure through Log Files because of an error in the Log-File writer component.

Typ:

CWE-532

(Information Exposure Through Log Files)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Aquaverde -> Aquarius cms 

 Referencje:
https://www.tryption.ch/de/2019/04/19/information-disclosure-im-aquarius-cms/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top