Podatność CVE-2019-9734


Publikacja: 2019-04-24

Opis:
Aquarius CMS through 4.3.5 writes POST and GET parameters (including passwords) to a log file due to an overwriting of configuration parameters under certain circumstances.

Typ:

CWE-532

(Information Exposure Through Log Files)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Aquaverde -> Aquarius cms 

 Referencje:
https://github.com/aquaverde/aquarius-core/commit/d1dfa5b8280388a0b6f2f341f0681522dbea03b0
https://www.tryption.ch/2019/04/19/cve-2019-9734-password-leakage-im-aquarius-cms/

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top