Podatność CVE-2019-9861


Publikacja: 2019-05-14

Opis:
Due to the use of an insecure RFID technology (MIFARE Classic), ABUS proximity chip keys (RFID tokens) of the ABUS Secvest FUAA50000 wireless alarm system can easily be cloned and used to deactivate the alarm system in an unauthorized way.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
ABUS Secvest 3.01.01 Cryptographic Issues
Matthias Deeg
05.05.2019

Typ:

CWE-310

(Cryptographic Issues)

CVSS2 => (AV:A/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.8/10
4.9/10
6.5/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Sieć lokalna
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
ABUS -> Secvest wireless alarm system fuaa50000 firmware 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/152714/ABUS-Secvest-3.01.01-Cryptographic-Issues.html
http://seclists.org/fulldisclosure/2019/May/3
https://seclists.org/bugtraq/2019/May/1
https://www.syss.de/fileadmin/dokumente/Publikationen/Advisories/SYSS-2019-005.txt

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top