Podatność CVE-2019-9863


Publikacja: 2019-03-27

Opis:
Due to the use of an insecure algorithm for rolling codes in the ABUS Secvest wireless alarm system FUAA50000 3.01.01 and its remote controls FUBE50014 and FUBE50015, an attacker is able to predict valid future rolling codes, and can thus remotely control the alarm system in an unauthorized way.

Typ:

CWE-326

(Inadequate Encryption Strength)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
ABUS -> Secvest wireless alarm system fuaa50000 firmware 
ABUS -> Secvest wireless remote control fube50014 firmware 
ABUS -> Secvest wireless remote control fube50015 firmware 

 Referencje:
https://www.syss.de/fileadmin/dokumente/Publikationen/Advisories/SYSS-2018-034.txt

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top