Podatność CVE-2019-9935


Publikacja: 2019-08-28

Opis:
Various Lexmark products have Incorrect Access Control (issue 2 of 2).

Typ:

CWE-284

(Improper Access Control)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Lexmark -> Ms610dn firmware 
Lexmark -> Cs31x firmware 
Lexmark -> Ms617 firmware 
Lexmark -> Cs41x firmware 
Lexmark -> Ms71x firmware 
Lexmark -> Cx310 firmware 
Lexmark -> Ms810 firmware 
Lexmark -> M1140 firmware 
Lexmark -> Ms811 firmware 
Lexmark -> M1145 firmware 
Lexmark -> Ms812 firmware 
Lexmark -> M3150dn firmware 
Lexmark -> Ms817 firmware 
Lexmark -> M5163dn firmware 
Lexmark -> Ms818 firmware 
Lexmark -> Ms310 firmware 
Lexmark -> Mx31x firmware 
Lexmark -> Ms312 firmware 
Lexmark -> Xm1135 firmware 
Lexmark -> Ms315 firmware 
Lexmark -> Ms317 firmware 
Lexmark -> Ms410 firmware 
Lexmark -> Ms415 firmware 
Lexmark -> Ms417 firmware 
Lexmark -> Ms51x firmware 

 Referencje:
http://support.lexmark.com/index?page=content&id=TE924&locale=EN&userlocale=EN_US

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top