Podatność CVE-2020-10387


Publikacja: 2020-03-12

Opis:
Path Traversal in admin/download.php in Chadha PHPKB Standard Multi-Language 9 allows remote attackers to download files from the server using a dot-dot-slash sequence (../) via the GET parameter file.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
PHPKB Multi-Language 9 Authenticated Directory Traversal
Antonio Cannito
16.03.2020

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Chadhaajay -> Phpkb 

 Referencje:
http://antoniocannito.it/?p=137#afd
http://packetstormsecurity.com/files/156754/PHPKB-Multi-Language-9-Authenticated-Directory-Traversal.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top