Podatność CVE-2020-1054


Publikacja: 2020-05-21   Modyfikacja: 2020-05-22

Opis:
An elevation of privilege vulnerability exists in Windows when the Windows kernel-mode driver fails to properly handle objects in memory, aka 'Win32k Elevation of Privilege Vulnerability'. This CVE ID is unique from CVE-2020-1143.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Microsoft Windows DrawIconEx Local Privilege Escalation
timwr
16.12.2020

Typ:

CWE-269

(Improper Privilege Management)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Microsoft -> Windows 10 
Microsoft -> Windows 7 
Microsoft -> Windows 8.1 
Microsoft -> Windows rt 8.1 
Microsoft -> Windows server 2008 
Microsoft -> Windows server 2012 
Microsoft -> Windows server 2016 
Microsoft -> Windows server 2019 

 Referencje:
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2020-1054

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top