Podatność CVE-2020-10782


Publikacja: 2020-06-18

Opis:
An exposure of sensitive information flaw was found in Ansible Tower before version 3.7.1. sensitive information such as Splunk tokens could be readable in the rsyslog configuration file, which has set the wrong world-readable permissions. The highest threat from this vulnerability is to confidentiality.

Typ:

CWE-276

(Incorrect Default Permissions)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Redhat -> Ansible tower 

 Referencje:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=CVE-2020-10782

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top