Podatność CVE-2020-10862


Publikacja: 2020-04-01

Opis:
An issue was discovered in Avast Antivirus before 20. The aswTask RPC endpoint for the TaskEx library in the Avast Service (AvastSvc.exe) allows attackers to achieve Local Privilege Escalation (LPE) via RPC.

Typ:

CWE-269

(Improper Privilege Management)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy

 Referencje:
https://forum.avast.com/index.php?topic=232420.0
https://forum.avast.com/index.php?topic=232423.0
https://github.com/umarfarook882/Avast_Multiple_Vulnerability_Disclosure/blob/master/README.md

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top