Podatność CVE-2020-10944


Publikacja: 2020-04-28

Opis:
HashiCorp Nomad and Nomad Enterprise up to 0.10.4 contained a cross-site scripting vulnerability such that files from a malicious workload could cause arbitrary JavaScript to execute in the web UI. Fixed in 0.10.5.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Hashicorp -> Nomad 

 Referencje:
https://github.com/hashicorp/nomad/issues/7468

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top