Podatność CVE-2020-11006


Publikacja: 2020-05-08

Opis:
In Shopizer before version 2.11.0, a script can be injected in various forms and saved in the database, then executed when information is fetched from backend. This has been patched in version 2.11.0.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Shopizer -> Shopizer 

 Referencje:
https://github.com/shopizer-ecommerce/shopizer/commit/929ca0839a80c6f4dad087e0259089908787ad2a
https://github.com/shopizer-ecommerce/shopizer/security/advisories/GHSA-8pc4-gvfw-634p

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top